Ammattimaisessa kohtaamisessa yhdistyvät raudanlujuus ja höyhenenherkkyys 

Laadukas asiakastyö on ihmisten välistä onnistunutta kohtaamista. Kohtaamisessa ei ole kyse 

oikeaoppisesta suorittamisesta tai asiakaskokemuksen yksisuuntaisesta ”johtamisesta”. Kyse on 

kohtaamisen asenteesta ja kyvystä välittää tuo asenne teoilla, jotka asiakas ymmärtää. Asenne ja teko 

yhdistyvät mainiosti suomen kielen sanassa kohteleminen.

Asiakkaan kohtaaminen on konkreettista toimintaa: tapoja puhutella, toimia ja elehtiä. Jokainen 

kohtaaminen jättää häneen jonkinlaisen muistijäljen. Aito kohtaaminen perustuu kiinnostukselle ja 

välittämiselle. Se on ”virittäytymistä toisen aaltopituudelle” ja samanaikaisesti levollista läsnäoloa itsessä.
Ammattimaisessa kohtaamisessa taitavat vuorovaikutus- ja viestintätavat yhdistyvät syvätason etiikkaan.

Palveluvetoisessa taloudessa asiakkaan kokemus on se, jolla on todellista merkitystä toiminnan
menestymisen kannalta. Tekninen osaaminen ei kerta kaikkiaan riitä. Aineettomien resurssien, kuten 

asiakkaan kohtaamisen taitojen ja eettisen osaamisen, nostaminen esiin yrityksen strategiassa ja sen 

johtamisessa luo vahvan perustan pysyvän tuloksen saavuttamiselle.

Tekoäly ei ole ratkaisu kohtaamisen pulmiin. Päinvastoin, mitä enemmän toimintaympäristömme
teknologisoituu ja digitalisoituu, sitä enemmän tarvitaan inhimillisen kohtaamisen taitoja. Puhumattakaan 

kohtaamisen tärkeydestä aikana, jolloin ihmiset ajautuvat – ja heitä ajetaan – riitelemään kupliinsa poteroituen.

Kukin meistä on yksilö erityisine taustoineen, tarpeineen ja toiveineen. Samalla olemme syvästi
laumaolioita. Ilman yhteisöllisiä normeja ja arvoja emme tunne oloamme turvalliseksi ja elämäämme 

merkitykselliseksi. Ihminen tarvitsee myös toisten hyväksynnän. Kokeileminen ja uuden luominen niin ikään 

ovat perustavia inhimillisiä ominaisuuksia. Kaikki nämä ihmisyyden tasot toteutuvat aidossa kohtaamisessa.

Työyhteisössä tarvitaan luotettavia peilejä työskentelylle ja porukan tukea. Rakentava yhteistyö edellyttää

neuvottelutaitoja ja vuorovaikutusta, jossa jokainen kokee tulevansa huomatuksi ja kohdelluksi reilusti. 

Tästä seuraa tahto yhdessä tekemiseen ja yhteiseen hyvään.


Kohtaaminen on tieto- ja taitolaji. Siinä voi kehittyä niin asiakastyön varmaksi ammattilaiseksi kuin työyhteisönkin 

voimavaraksi – ja nämä kaksi säteilevät toisiinsa. Ammattimaisessa kohtaamisessa raudanluja tieto ja tahto yhdistyvät
höyhenenherkkiin taitoihin: tekoihin ja tunteisiin.

Rautainen tietopohja ja herkkyys ymmärtää asiakkaamme tarpeet ovat myös meidän toimintamme kulmakiviä. 

Haluamme edistää ihmisten välistä kohtaamista tasolle, joka kohottaa kaikkia osapuolia – niin 

asiakastyössä kuin muussa yhteistoiminnassa. 


Autamme sinua ja yhteisöäsi lempeästi mutta varmasti onnistumaan!