Kaikille avoimet koulutukset

Tervetuloa mukaan avoimiin koulutuksiimme!  

Syksyn 2019 koulutukset 


Kohtaamisen taito ja kehonkieli 


Koulutuksemme pysähdyttää pohtimaan, millaista sanallista ja kehollista kieltä teidän organisaatiossanne puhutaan. Koulutuksemme tarjoaa välineitä kehittää asiakkaan ja neuvottelukumppanin kohtaamisessa tarvittavaa moniaistista viestintää.
Kohtelias puhuminen ja hallittu kehonkieli eivät ole ulkoisten kaavojen teennäistä toistamista. Kyse on harjoittelulla kehittyvästä eettisestä asenteesta toisia ihmisiä kohtaan. Käyttäytyminen vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin ja asenteisiin, ja päinvastoin.
Kouluttajana toimii kehollisuuden, tunteiden ja aistien tutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori Taina Kinnunen.


Koulutuksen sisältö:

➣ Kohtaaminen asiakastyön ytimenä

➣ Ensivaikutelma käyntikorttina

➣ Avoimet ja arvostavat eleet

➣ Torjuntaa viestivä kehonkieli

➣ Asenteen muuttaminen käytöksellä

➣ Tunteiden tarttuminen ja hallitseminenAmmatillinen kosketus


Kosketus on monessa asiakastyössä ydintaito, jota voidaan kehittää. Sen monipuolinen hallitseminen lisää työn vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä.Ammattilaiselle itselleen varmuus kosketuksessa tuo onnistumisen kokemuksia työssä.Luento- ja harjoituspakettimme sisältää tutkittua tietoa kosketuksesta sekä käytännön harjoituksia kosketuksen monista mahdollisuuksista asiakastyössä. Koulutus tarjoaa konkreettisen ja kustannustehokkaan välineen parantaa asiakastyön laatua eettisesti kestävällä tavalla.

Kouluttajana toimii kehollisuuden, tunteiden ja aistien tutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori Taina Kinnunen.


Koulutuksen sisältö

➣ Kosketuksen psykofyysiset vaikutukset
➣ Kosketus vuorovaikutuksessa

➣ Opitut kosketustavat ja tunteet

➣ Kosketus työvälineenä

➣ Yhteyttä luovan, toimenpidekeskeisen, hoivaavan, ohjaavan ja aktivoivan kosketuksen harjoitukset

➣ Osallistujille jaettavat kotitehtävät


Webinaarit


Tulossa! Suunnittelemme parhaillaan koulutuksia.

Rautahöyhenen tilauskoulutukset 


Kaikkia koulutuksiamme järjestetään tilauksesta tarpeidenne ja toiveidenne pohjalta. Matkustamme koko Suomen alueella kouluttamassa ja pidämme myös webinaareja. Ota siis yhteyttä tilauskoulutuksesta sopimiseksi tai ilmoittaudu mukaan avoimiin koulutuksiimme, olet lämpimästi tervetullut! 


Pyydä tarjous koulutuksesta