Kohtaamistaitojen koulutusta,

valmennusta ja tutkimusta

- kerros kerrokselta

Kukin kerros avaa uuden näkymän yhteisönne toimintapoihin. Alimmissa kerroksissa pääset käsiksi yksityiskohtiin. Mitä korkeammalle nouset, sitä kauemmas näet hahmottaen kokonaisuuden. Jokaisessa kerroksessa tarjoamme täsmävälineet kohti asiakastyön ja yhteistyötaitojen varmaa ammattilaisuutta. 

Lähdemme liikkeelle toisen kohtaamisen edellytyksestä: itsetuntemuksesta. Sitten syvennymme arkiseen vuorovaikutukseen. Seuraavaksi etenemme yhteisiin arvoihin ja toimintakulttuuriin. Ylin kerros on varattu yhteisönne pitkän tähtäimen kehittämiselle.  

LUENNOT JA HARJOITUKSET