TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ 

Tutkimus- ja kehitysprosessi

Organisaatio voi ajautua joskus tilanteeseen, jossa kukaan ei oikein osaa vastata kysymyksiin ”mitä täällä tapahtuu?” ja ”miten asiakas kohdataan meillä?”. Työntekijöiden tuloksenteko, motivaatio ja yhteishenki ovat alavireisiä. Asiakaspalaute ei vastaa odotuksia. Entiset asiakkaat ovat vähentyneet, eikä uusia virtaa odotetusti. Niin johto kuin ruohonjuuritasokin ihmettelevät, mikä asiakaskohtaamisissa hiertää.

Haluamme auttaa teitä eteenpäin. On organisaation perustehtävän terästämisen aika, joka voidaan toteuttaa design-antropologisen prosessin avulla. Tämä tarkoittaa toiminnan arvioimista, kehittämistä ja seuraamista osallistamalla eri osapuolet muutoksen tekemiseen. 

Design-antropologisessa prosessissa selvitetään ensin lyhyen tutkimuksen avulla, millainen toimintakulttuuri teidän organisaatiossanne vallitsee. Tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta suunnitellaan käytäntöjä parantava toimintamalli. Sitten mallia lähdetään kokeilemaan ja juurruttamaan. Muutoksen toteutumista seurataan teidän tapaukseenne sopivalla aikajaksolla.

Tutkimus- ja kehittämisprosessin sisältö, laajuus ja aikataulu toteutetaan räätälöidysti teidän tarpeidenne ja tavoitteidenne pohjalta. Koulutuksen sisältö voidaan rakentaa erityisesti seuraavista elementeistä:

< Palvelu- ja toimintakulttuurin nykytilanteen kartoitus: mahdollisen valmiin asiakaspalautteen analysointi tai asiakas- ja/tai asiakastyöntekijäkokemusten kartoitus esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla ja/tai havainnoinnilla

< Tutkimustulosten analyysi ja raportointi

< Toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä eri osapuolia osallistaen ja pelisääntöjen laatiminen

< Uusien toimintamallien kokeileminen, korjaaminen ja sujuvuuden arvioiminen

< Täydentävän koulutuksen järjestäminen   


Rekrytointi kohtaamisena