TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ

Design-antropologinen prosessi

Organisaatio voi ajautua joskus tilanteeseen, jossa kukaan ei oikein osaa vastata kysymyksiin ”mitä täällä tapahtuu?” ja ”miten asiakas kohdataan meillä?”. Työntekijöiden tuloksenteko, motivaatio ja yhteishenki ovat alavireisiä. Asiakaspalaute ei vastaa odotuksia. Entiset asiakkaat ovat vähentyneet, eikä uusia virtaa odotetusti. Niin johto kuin ruohonjuuritasokin ihmettelevät, mikä asiakaskohtaamisissa hiertää.

Haluamme auttaa teitä eteenpäin. On organisaation kohtaamiskulttuurin terästämisen aika, joka voidaan toteuttaa design-antropologisen prosessin avulla. Tämä tarkoittaa toiminnan arvioimista, kehittämistä ja seuraamista osallistamalla eri osapuolet eri tavoin muutoksen tekemiseen. 

Design-antropologisen kehittämistyön lähtökohtana on selvittää tutkimuksen avulla ensin, millainen kohtaamisen kulttuuri teidän organisaatiossanne vallitsee. Tulokset analysoidaan, minkä pohjalta suunnitellaan käytäntöjä parantava toimintamalli. Sitten mallia lähdetään kokeilemaan ja juurruttamaan. Muutoksen toteutumista seurataan teidän tapaukseenne sopivalla aikajaksolla.

Tutkimus- ja kehittämisprosessin sisältö, laajuus ja aikataulu toteutetaan räätälöidysti teidän tarpeidenne ja tavoitteidenne pohjalta. Koulutuksen sisältö voidaan rakentaa erityisesti seuraavista elementeistä:

< Asiakaskohtaamisten nykytilanteen kartoitus: mahdollisen valmiin asiakaspalautteen analysointi tai asiakaskokemusten kartoitus esimerkiksi kyselyllä, haastatteluilla ja/tai havainnoinnilla

< Organisaation eri toimijoiden näkemysten selvittäminen, ja sisäisen työkulttuurin kartoitus sopivalla tutkimusmenetelmällä

< Tutkimustulosten analyysi ja raportointi

< Toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä eri osapuolia osallistaen ja pelisääntöjen laatiminen

< Uusien toimintamallien kokeileminen, korjaaminen ja sujuvuuden arvioiminen

< Kohtaamisen taitojen lisäkoulutuksen järjestäminen   

Design-antropologisista palveluistamme vastaa filosofian tohtori, kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, jolla on monipuolinen kokemus ihmisten empiirisestä tutkimuksesta. Sellaista ongelmaa ei Tainan mielestä olekaan, johon ei saada selvyyttä asiaintilan tutkimisella ja täsmävälineiden hyödyntämisellä ongelman ratkaisemiseksi. Ota yhteys 050- 517 8757, taina.kinnunen(at)rautahoyhen.fi.

Rekrytointi kohtaamisena

  • Mitä rekrytoinnin intuitiivisessa päätöksenteossa tapahtuu?
  • Miksi jotkut ehdokkaat tuntuvat hyviltä tyypeiltä?
  • Miksi rekrytoinnit menevät joskus pieleen?

Rekrytointi on yksi niitä yrityksen ja organisaation kriittisiä tilanteita, joissa tarvitaan kohtaamisen syvätietoa ja -taitoa. Muodollisen ja teknisen pätevyyden lisäksi on varmistuttava siitä, että ehdokkaan persoona sopii avoimeen työtehtävään ja tulevaan työtiimiin. Tutkimukset osoittavat, että ansioluettelot ja psykologiset testit antavat vain suuntaviivoja rekrytoinnille. Rekrytoijan on luotettava intuitioonsa ehdokkaiden kasvokkaisissa kohtaamisissa.

Yhä useammat yritykset ja organisaatiot ulkoistavat rekrytointinsa. Menestyksekkään rekrytoinnin perustana on ensin onnistunut kohtaaminen toimeksiantajan ja rekrytointikonsultin välillä. Paras rekrytointikonsultti on se, joka pystyy jopa ylittämään asiakkaansa julkilausumat odotukset.

Tarjoamme tuhtia tietopakettia rekrytointihaastatteluja koskevasta tutkitusta tiedosta. Se auttaa rekrytointiammattilaista tiedostamaan, miten yksilöhistorialliset ja kulttuuriset tasot toimivat intuitiivisessa päätöksenteossa ja miten välttää haitallisia päätöksiä.

3 tunnin luentomme keskeinen sisältö on

< Rekrytoinnin ja headhunttaamisen palapelin perussäännöt  

< Mitä rekrytointihaastatteluissa tapahtuu: miksi osapuolet kohtaavat joskus luontevasti ja toisinaan eivät? 

< Kehollisen vuorovaikutuksen yhteisymmärrys ja väärintulkinnat

< Nykyisten rekrytointikäytäntöjen sudenkuopat

< Kohtaamisrepertuaarin laajentaminen sopivan persoonan tunnistamiseksi 

Rekrytoinnin ammattilaisille suunnatuista koulutuksistamme vastaa Taina Kinnunen yhdessä Jaana Parviaisen kanssa, jotka molemmat ovat tutkineet rekrytoinnin käytäntöjä ja päätöksentekoa. Ota yhteys 050- 517 8757, taina.kinnunen(at)rautahoyhen.fi.