LUENNOT JA HARJOITUKSET

Sähköisen viestinnän perusteet 

Kohtaamme asiakkaamme yhä useammin sähköpostissa ja sosiaalisessa mediassa. Onnistuessaan sähköinen viestintä on tehokasta ja innostavaa. Epäonnistuessaan se murentaa organisaation uskottavuutta ja luotettavuutta. Työyhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa sähköisen viestinnän tulisi sujuvoittaa tekemistä, eikä olla uuvuttava itsetarkoitus.


Tule mukaamme hiomaan sähköisen kohtaamisen perustaitoja! Tarjoamme 2-4 tunnin koulutusta, johon sisältyy luennointia ja lyhyitä harjoituksia. Koulutus antaa välineitä parantaa sähköisen viestinnän ja asiakaspalvelun laatua. Se opastaa ammattitaitoisen viestinnän perusteista ja varoittaa tyypillisistä virheistä.


Koulutuksen sisältö:

- Sähköposti ja sosiaalinen media asiakastyössä   

Netiketti: sähköpostikäytöksen kultaiset säännöt 

- Miksi ja missä näkyä ja kuinka usein?

- Sujuva ja vaikuttava viestintä

- Kohtelias käytös pikakohtaamisessa

- Asiallisen perustyylin ja persoonallisen tyylin tasapaino  

Kouluttajana toimii Taina Kinnunen, kirjoittamisen ammattilainen kirjoista kolumneihin sekä kielipoliisi vailla vertaansa. Ota yhteys 050 517 8757, taina.kinnunen(at)rautahoyhen.fi.

Kohtaamisen taito ja kehonkieli 

Vuorovaikutus tapahtuu kaikkien aistien välityksellä. Tärkeää ei ole vain se, mitä sanomme, vaan miten sanomme. Äänen sävy, puheen rytmi, kehon eleet ja asento sekä tavat katsoa ja koskea ovat merkityksellisiä. Sanamme ja eleemme voivat kertoa läsnäolosta ja kunnioituksesta. Ne voivat myös viestiä välinpitämättömyyttä tai röyhkeyttä. Ensivaikutelma on usein ratkaiseva.     

Koulutuksemme pysähdyttää pohtimaan, millaista sanallista ja kehollista kieltä teidän organisaatiossanne puhutaan. Tarjoamme välineitä kehittää asiakkaan ja neuvottelukumppanin kohtaamisessa tarvittavaa moniaistista viestintää.

Kohtelias puhuminen ja hallittu kehonkieli eivät ole ulkoisten kaavojen teennäistä toistamista. Kyse on harjoittelulla kehittyvästä eettisestä asenteesta toisia ihmisiä kohtaan. Käyttäytyminen vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin ja asenteisiin, ja päinvastoin.

Koulutus koostuu 3-4 tunnin luennosta, johon sisältyy pareittain tehtäviä lyhyitä harjoituksia. Tästä koulutuksesta on takuuvarmaa hyötyä käytännön asiakastyössä. Koulutuksen hinta on 50–80 €/hlö osallistuja- ja tuntimäärästä riippuen.

Koulutuksen pääteemat:

- Kehoviestinnän kaksisuuntaisuus 

- Empatia, intuitio ja eleiden tulkitseminen  

- Kunnioittava puhuttelu sanoilla ja eleillä

- Avoimen, läsnäolevan ja vaikuttavan kohtaamisen moniaistiset eleet

- Elekielen murteet 

- Tunteiden tarttuminen, vastaanottaminen, viestiminen ja hallitseminen

- Läheisyyden ja etäisyyden tasapainottelu - ammatillinen kohtaaminen

Kouluttajana toimii kehollisuuden, tunteiden ja aistien tutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori Taina Kinnunen. Ota yhteys 050 517 8757, taina.kinnunen(at)rautahoyhen.fi.  Koulutuskielenä voidaan käyttää myös englantia!

Ammatillinen kosketus 

Kosketus on monien asiakastehtävien ydintaito, jota voidaan kehittää. Harkittu kosketus tutkitusti parantaa esimerkiksi hoidon, hoivan ja ohjauksen vaikuttavuutta. Kosketus on kenties tehokkain tapa viestiä välittämistä ja läsnäoloa erilaisille asiakkaille. Sillä voidaan suojata, rauhoittaa ja rohkaista asiakasta.  

Ammatillisen kosketuksen hallinta lisää paitsi asiakastyytyväisyyttä myös työn palkitsevuutta työntekijälle. Asiakastyön ammattilaisen on tärkeää oivaltaa, miten kosketus nivotaan osaksi moniaistista vuorovaikutusta yhdessä puheen, katseen ja liikkeen kanssa. Kosketuksen monipuolinen hyödyntäminen edellyttää myös sitä, että ammattilainen tiedostaa henkilökohtaisen suhteensa kosketukseen sekä kosketustapojen kulttuurisidonnaisuuden. 

Tarjoamme käyttöönne 2-5 tunnin luento- ja/tai harjoituspakettia. Se sisältää tutkittua ja monipuolista tietoa kosketuksen vaikutuksista ja merkityksistä vuorovaikutuksessa. Kosketuksen monia mahdollisuuksia asiakastyössä valottavat käytännön harjoitukset laadimme kunkin kohderyhmän erityistarpeiden mukaan. 

Koulutus tarjoaa konkreettisen ja kustannustehokkaan välineen parantaa asiakastyön laatua eettisesti kestävällä tavalla. 

Koulutuksen keskeinen sisältö:

- Kosketuksen muodot inhimillisessä vuorovaikutuksessa

- Kosketuksen psykofyysiset vaikutukset

- Kosketus ja tunteet

- Kosketustapoihin sosiaalistuminen ja kulttuurinen perintö

- Kosketuksen erilaiset tehtävät ja tavoitteet asiakastyössä (sisältää käytännön harjoitukset)

- Osallistujille jaettavat kotitehtävät 

Kouluttajana toimii kosketustutkimuksen uranuurtajamme Taina Kinnunen yhdessä käytännön huippuammattilaistemme kanssa. 

Ota yhteys 050 517 8757, taina.kinnunen(at)rautahoyhen.fi. Koulutuskielenä voidaan käyttää myös englantia!