VUOROVAIKUTUSTAITOJEN HIOMINEN

Sähköisen viestinnän perusteet 

Kohtaamme asiakkaamme yhä useammin sähköpostissa ja sosiaalisessa mediassa. Onnistuessaan sähköinen viestintä on tehokasta ja innostavaa. Epäonnistuessaan se murentaa organisaation uskottavuutta ja luotettavuutta. Työyhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa sähköisen viestinnän tulisi sujuvoittaa tekemistä, eikä olla uuvuttava itsetarkoitus.


Tule mukaamme hiomaan sähköisen kohtaamisen ja kirjoittamisen perustaitoja! Tarjoamme 2-4 tunnin koulutusta, johon sisältyy luennointia ja lyhyitä harjoituksia. Koulutus antaa välineitä parantaa sähköisen viestinnän ja asiakaspalvelun laatua. Se opastaa ammattitaitoisen viestinnän perusteista ja varoittaa tyypillisistä virheistä.


Koulutuksen sisältö:

- Sähköposti ja sosiaalinen media asiakastyössä   

Netiketti: sähköpostikäytöksen kultaiset säännöt 

- Miksi ja missä näkyä ja kuinka usein?

- Sujuva ja vaikuttava viestintä

- Kohtelias käytös pikakohtaamisessa

- Asiallisen perustyylin ja persoonallisen tyylin tasapaino  


Kohtaamisen taito ja kehonkieli 

Vuorovaikutus tapahtuu kaikkien aistien välityksellä. Tärkeää ei ole vain se, mitä sanomme, vaan miten sanomme. Äänen sävy, puheen rytmi, kehon eleet ja asento sekä tavat katsoa ja koskea ovat merkityksellisiä. Sanamme ja eleemme voivat viestiä läsnäolosta ja kunnioituksesta. Ne voivat myös viestiä välinpitämättömyydestä tai röyhkeydestä. Ensivaikutelma on usein ratkaiseva.     

Kohtelias puhuminen ja hallittu kehonkieli eivät ole ulkoisten kaavojen teennäistä toistamista. Kyse on harjoittelulla kehittyvästä eettisestä asenteesta toisia ihmisiä kohtaan. Käyttäytyminen vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin, ja päinvastoin.

Koulutuksemme pysähdyttää pohtimaan, miten teidän organisaatiossanne on tapana kohdata asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työtoverit. Tarjoamme konkreettiset välineet kehittää vuorovaikutustapoja. 

Koulutus koostuu 3-4 tunnin luennosta, johon sisältyy lyhyitä harjoituksia. Aiheesta on mahdollista järjestää myös kokonainen koulutuspäivä suomeksi tai englanniksi. Tästä koulutuksesta on takuuvarmaa hyötyä kaikessa asiakastyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa!

Koulutuksen pääteemat:

- Kehoviestinnän biologia ja sosiologia    

- Intuitio, empatia ja eleiden tulkitseminen  

- Kunnioittava puhuttelu sanoilla ja eleillä

- Moniaististen eleiden perusmerkitykset 

- Kehonkielen "murteet"  

- Tunteiden tarttuminen ja hallitseminen

- Ammatillinen kohtaaminen: läheisyyden ja etäisyyden tasapainottelua


Ammatillinen kosketus 

Kosketus on monien asiakastehtävien ydintaito, jota voidaan kehittää. Harkittu kosketus tutkitusti parantaa esimerkiksi hoidon, hoivan ja ohjauksen vaikuttavuutta. Kosketus on kenties tehokkain tapa viestiä välittämistä ja läsnäoloa erilaisille asiakkaille. Sillä voidaan suojata, rauhoittaa ja rohkaista asiakasta.  

Ammatillisen kosketuksen hallinta lisää paitsi asiakastyytyväisyyttä myös työn palkitsevuutta työntekijälle. Asiakastyön ammattilaisen on tärkeää oivaltaa, miten kosketus nivotaan osaksi moniaistista vuorovaikutusta yhdessä puheen, katseen ja liikkeen kanssa. Kosketuksen monipuolinen hyödyntäminen edellyttää myös sitä, että ammattilainen tiedostaa henkilökohtaisen suhteensa kosketukseen sekä kosketustapojen kulttuurisidonnaisuuden. 

Tarjoamme käyttöönne 2-5 tunnin luento- ja/tai harjoituspakettia. Se sisältää tutkittua ja monipuolista tietoa kosketuksen vaikutuksista ja merkityksistä vuorovaikutuksessa. Kosketuksen monia mahdollisuuksia asiakastyössä valottavat käytännön harjoitukset laadimme kunkin kohderyhmän erityistarpeiden mukaan. 

Koulutus tarjoaa konkreettisen ja kustannustehokkaan välineen parantaa asiakastyön laatua eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuskielenä on suomi tai englanti.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

- Kosketuksen muodot inhimillisessä vuorovaikutuksessa

- Kosketuksen psykofyysiset vaikutukset

- Kosketus ja tunteet

- Kosketustapoihin sosiaalistuminen ja kulttuurinen perintö

- Kosketuksen erilaiset tehtävät ja tavoitteet asiakastyössä (sisältää käytännön harjoitukset)

- Osallistujille jaettavat kotitehtävät