LUENNOT JA  VALMENNUS

Arvotietoisuus ja etiikka johtamisessa ja asiakastyössä

Yrityksen ja organisaation menestyminen perustuu niissä toimivien ihmisten eettiseen tietoisuuteen ja osaamiseen. Selkeät arvot liiketoiminnassa, asiakastyössä ja sisäisessä toimintakulttuurissa ovat oleellisen tärkeitä toiminnan jatkuvuuden kannalta. 

Arvojen ja eettisten periaatteiden on hyvä näkyä avoimesti asiakkaalle, joka on niistä yhä kiinnostuneempi. Johtotason työntekijöiden tehtävänä on soveltaa yhteisiä periaatteita päivittäisessä johtamisessa. Kun arvot ja eettiset ohjenuorat on koko organisaatiossa sisäistetty, ne heijastuvat käytännön asiakastyössä. Eettinen sitoutuminen tuo yhteistä työniloa ja merkityksellisyyden kokemuksia päivittäiseen tyskentelyyn. 

Tarjoamme teille etiikan vankkaan asiantuntemukseemme ja tutkimukseemme perustuvaa koulutus- ja valmennusprosessia. Toteutamme sen räätälöidysti teidän tarpeitanne ja tavoitteitanne kunnioittaen. 

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

< Mitä ovat eettisyys ja arvotietoisuus johtamisessa ja toimintakulttuurissa? 

< Arvotietoisuus näkyväksi toimintakulttuuriksi ja asiakastyöksi 

< Yrityksen arvojen ja eettisten periaatteiden kirjaaminen 

< Arvolupausten laatiminen ja toteutumisen arvioiminen

Kouluttajananne toimii etiikan moniottelijamme, terveystieteiden tohtori Annu Haho, jolla on pitkäaikainen kokemus etiikan koulutuksesta ja tutkimisesta. Ota yhteyttä Annuun (0400-592 262, annu.haho(at)rautahoyhen.fi), joka kertoo yksityiskohdista ja suunnittelee teille sopivan kokonaisuuden! 

Vastuullisuus ja kollegiaalisuus työyhteisössä

Dynaamisessa työyhteisössä työntekijät haluavat vaikuttaa työnsä sisältöön, laatia yhteisiä tavoitteita, saavuttaa ne yhdessä työtovereidensa kanssa ja iloita yhdessä saavutetuista tuloksista. Vaikuttaminen luo vastuullisuutta ja vastuullisuus perustuu yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyys syntyy yhdessä tekemisestä ja yhteen kuulumisen tunteesta. Lopulta voittajana on asiakas ja työntekijöistä koostuva organisaatio.

Hyvä työyhteisön ilmapiiri ja mutkattomat henkilöstösuhteet perustuvat aina toisen kunnioittamiseen ja tahtoon tehdä hyviä päätöksiä ja käytännöllisiä ratkaisuja. Työyhteisön yhteenkuulumisen tunnetta ja kollegiaalisuutta on mahdollista vahvistaa. 

Tarjoamme yrityksenne ja organisaationne vahvistamiseksi koulutus- ja valmennusprosessia, joka ohjaa henkilöston kaikkien osapuolten sitoutumista vastuulliseen ja kollegiaaliseen työkulttuuriin. Kouluttajana ja valmentajana toimii yhteisövalmennusten konkarimme Annu Haho juuri teille sopivien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ota rohkeasti Annuun yhteyttä!  (0400-592 262, annu.haho(at)rautahoyhen.fi)


ASIAKASPALVELUKORTTI (R) -täydennyskoulutusohjelma

Asiakaspalvelukortti® on asiakastyön ammattilaisen asiakaspalveluosaamista ja asiakkaan ammatillista kohtaamista vahvistava täydennyskoulutusohjelmamme. Ohjelmassa käsitellään asiakaspalvelutyössä tarvittavia kohtaamisen taitoja, arvovalintoja sekä ongelman ratkaisemista ja päätöksen tekemistä eettisesti kestävillä tavoilla.  

Koulutusohjelman tavoitteet:

> kehittää asiakastyön jokapäiväisiä vuorovaikutustaitoja 

> selkiyttää ammattilaisen asiakaspalvelun arvoperustaa

> tarjota keinoja asiakkaan ammatilliseen kohtaamiseen

> mahdollistaa yhteisen arvoperustan luominen ja siihen sitoutuminen

Koulutusohjelman sisältö: 

< asiakkaan ammatillisen kohtaamisen etiikka ja käytäntö

< eettinen päätöksentekoprosessi ja arvovalintojen tekeminen

< asiakaspalvelun eettiset taidot ja käytännöllinen osaaminen

Koulutusmenetelmät:

Koulutus koostuu yhden päivän luennosta sekä verkkokoulutuksista, joihon sisältyy itsenäisesti ja/tai työyhteisössä suoritettavia tehtäviä. Lisätiedot kouluttaja Annu Haholta (0400-592 262, annu.haho(at)rautahoyhen.fi).