Asiakaskokemuksia

Tainan ja Villen "Kosketus asiakastyössä" 1. koulutus: Koulutuksesta tuli paljon positiivista palautetta. Koulutus koettiin hyödyllisenä ja käytännön kokemukset, kertomukset sekä tutkimustieto tekivät koulutuksesta mielenkiintoisen ja koulutuksen koettiin vahvistavan työntekijöiden tapaa toimia vanhustyössä.... Ilmapiiri koulutuksessa koettiin positiiviseksi ja oli hyvä, että koulutuksen aikana heräsi yhteistä keskustelua.

Tainan ja Villen "Kosketus asiakastyössä" 2. koulutus: Koulutus oli mielenpainuva kokemus, joka vahvisti kuvaa siitä kuinka tärkeää kosketus on. Koulutus pisti myös ajattelemaan osallistujien omaa tapaa työskennellä sekä lähestyä asukkaita. Kouluttajat osasivat asiansa hyvin, joka toi aktiivista keskustelua osallistujien kesken. Harjoitteet koettiin hyviksi, koska niiden avulla sai kokea, kuinka asukkaat kosketuksen tuntevat. 

Saija Härkönen, projektipäällikkö, Vantaan kaupungin Vanhus- ja vammaispalvelut

---------------------

SuPerin opintopäivillä Taina Kinnusen luento koettiin erittäin hyödyllisenä. Moni vastasikin kysymykseen "Mikä luento oli hyödyllisin työtäsi ajatellen?", että "Kosketus hoitotyössä - viestintää, yhteyttä ja tunnetta". Poimintoja vastauksista:   

”Erityisesti KIITOS luennoitsijalle, joka oli Innostava ja inhimillinen, meidän työtämme arvostava. Sain vahvistusta omille ajatuksilleni”

”Pidin valtavasti Taina Kinnusen pitämästä luennosta... Luento laittoi ajattelemaan, että potilaita voi koskettaa enemmän, vaikka sitä kyllä olen aina tehnyt.” Elina Kiuru, Kehittämisyksikön asiantuntija, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto.

-------------------------

Taina käsitteli eettisesti tärkeää ja herkkää kosketuksen merkitystä valaisevan asiantuntevasti. Alustus valoi ymmärrystä, inspiraatiota ja
inhimillistä lämpöä
.
Mikael Taylor, Avoin Eettinen Foorumi 

----------------------- 

Tainan koulutusta ”Tunteet ja eleet työelämässä” pidettiin erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä tietopakettina, jossa oli myös haastetta. Varsinkin kouluttajan asiantuntemus ja vuorovaikutustaidot saivat paljon kiittävää palautetta. Koulutus vastasi hyvin odotuksia ja siitä koettiin olevan käytännön hyötyä asiakastyössä. Koulutusyhtymä Riveria, lisätietoja Marja Hyttinen.